ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master of Business Administration»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015 και το ΦΕΚ 2582/τ.Β/03.07.2018.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα κ.ά.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
M.Sc. in Business Administration»)
με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση» («General MBA»)
«Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» («ΜΒΑ in International Business»)

Το Π.Μ.Σ. παρέχει πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. το ένα έτος (13 μήνες), που περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας. Απογευματινά τμήματα για εργαζόμενους- ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-21.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-21.30 ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.30, Δυνατότητα Χρηματοδότησης μέσω ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ.

Μέσω του προγράμματος παρέχεται η εξειδίκευση και η διαμόρφωση στελεχών, των πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), αλλά και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
Σημαντικός επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια, κάτι που αποτελεί ζητούμενο,τόσο για την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Χάρτης Αιθουσών ΜΒΑ

 

Νέα του ΜΒΑ !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ (2)

Ανακοινώνεται ότι η ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒ 9 ΦΕΒ 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο νέο Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΤΕΙΘ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-18

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ 24 ΦΕΒ 2018

Πρώτη Καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ

Ανακοινώνεται ότι η ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒ 24 ΦΕΒ 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο νέο Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΤΕΙΘ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.

Πρόγραμμα εξετάσεων Eαρινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα έχει την τιμή να αναγορεύσει την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και στο σύνολό του το ΑΤΕΙΘ, είναι από τα καινοτομικότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλότατου επιπέδου. Ενδεικτικά, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration