ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018-19

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-18

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ

Ανακοινώνεται ότι η ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒ 24 ΦΕΒ 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο νέο Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΤΕΙΘ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

Τα μαθήματα για τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 ΟΚΤ 2017 (Α' εξάμηνο) και Παρασκευή 20 ΟΚΤ 2017 (Γ' εξάμηνο). Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ (Α εξάμηνο, Γ εξάμηνο Γενικό ΜΒΑ, Γ εξάμηνο κατεύθυνση στις Διεθνείς Δραστηριότητες). Τα μαθήματα γίνονται στο κτίριο του Μάρκετινγκ και της Βιβλιοθηκονομίας στο ισόγειο και στον 1ο όροφο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Τη Δευτέρα 10 Οκτ. 2016 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ για το Ακαδ. Έτος 2016-17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα νέα Τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ 2016-17 προβλέπεται ότι θα είναι: 1 απόγευμα καθημερινής + Παρασκευή απόγευμα + Σάββατο πρωί για το τμήμα Πλήρους φοίτησης (διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος) και Παρασκευή απόγευμα + Σάββατο πρωί για το τμήμα Μερικής φοίτησης (διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 "ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 "ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017


Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 θα γίνουν δεκτοί 30 φοιτητές στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 30 φοιτητές στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων:
10/05/2016 - 10/07/2016

Τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 3600€, ανά φοιτητή, για όλο το Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : mba@teithe.gr
(1) Αίτηση Υποψηφιότητας
(2) Φάκελο Δικαιολογητικών

Η αίτηση, αφού εκτυπωθεί, θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και την ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων, οι τελευταίοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε 10 μέρες τις συστατικές επιστολές και όλα τα πρωτότυπα ή τα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει σε ηλεκτρονική μορφή με την αίτησή τους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Α. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

Β. Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών σε Ηλεκτρονική μορφή, στον οποίο θα περιέχονται τα παρακάτω:

Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.

Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Β4. Τεκμηρίωση της καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, και για τους αλλοδαπούς της Ελληνικής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου

Γ3. Συστατικές επιστολές (έως 2, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους)

Γ4. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής

Γ5. Καλή γνώση ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης Αγγλικής γλώσσας

Γ6. Συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων)

Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ.)

Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

Γ9. ¶λλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Γ10.Διακρίσεις

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration