ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα ανά εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών (πλήρης φοίτηση)

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
101 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
102 OIKONOMIKΑ
103 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
104 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
201 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
202 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Γενική κατεύθυνση

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
203 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
301 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
302(Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
303(Α) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
401(Α) ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
203 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
301 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
302(Β) ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
303(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
401(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μαθήματα ανά εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών (μερική φοίτηση)

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
101 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
102 OIKONOMIKΑ
103 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
104 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
201 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
202 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
203 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Γενική κατεύθυνση

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
301 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
302(Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
303(Α) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
401(Α) ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
301 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
302(Β) ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
303(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
401(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διπλωματική εργασία

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η ανάληψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δε μπορεί να γίνει νωρίτερα από το πέρας τρίτου εξαμήνου στην περίπτωση μερικής φοίτησης ή το πέρας του δεύτερου εξαμήνου φοίτησης στην περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού τριμήνου. Ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο φοίτησης κι επομένως υπόκειται (αθροιστικά) στους αντίστοιχους περιορισμούς.

 

Τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΜΣ ΜΒΑ που ξεκίνησε το Ακαδ. Έτος 2016-17 B Εαρινό εξάμηνο

Μερικής Φοίτησης-Γενικό

Μερικής Φοίτησης-Διεθνές

Πλήρους Φοίτησης-Γενικό

Πλήρους Φοίτησης-Διεθνές

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration