ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα ανά εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών (πλήρης φοίτηση)

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
101 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
102 OIKONOMIKΑ
103 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
104 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
201 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
301 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Γενική κατεύθυνση

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
202 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
203 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
302(Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
303(Α) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
401(Α) ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατεύθυνση: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός - Τίτλος μαθήματος
202 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
203 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
302(Β) ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
303(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
304(Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
401(Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διπλωματική εργασία

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

 

 

Χάρτης Αιθουσών ΜΒΑ
International Hellenic University (former Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki) - Department of Administration of Organizations, Marketing and Tourism- Post Graduate Studies - MSc of Business Administration (MBA)
 
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration