ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.ΜΒΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΙΝΔΟ
ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Το ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μετά τη Συγχώνεση με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μάιος 2019) μετονομάστηκε σε ΔΙ.ΠΑ.Ε με έδρα τη Σίνδο. Το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και αυτό με τη σειρά του μετονομάστηκε σε Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, διατηρώντας πλήρως όλες τις προηγούμενες δομές του στη Σίνδο. Το νέο λοιπόν Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master of Business Administration»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015 και το ΦΕΚ 2582/τ.Β/03.07.2018.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα κ.ά.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
M.Sc. in Business Administration»)
με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση» («General MBA»)
«Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» («ΜΒΑ in International Business»)

Το Π.Μ.Σ. παρέχει πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. το ένα έτος (13 μήνες), που περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας. Απογευματινά τμήματα για εργαζόμενους- ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-21.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-21.30 ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.30, Δυνατότητα Χρηματοδότησης μέσω ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ.

Μέσω του προγράμματος παρέχεται η εξειδίκευση και η διαμόρφωση στελεχών, των πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), αλλά και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
Σημαντικός επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια, κάτι που αποτελεί ζητούμενο,τόσο για την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Χάρτης Αιθουσών ΜΒΑ

 

Νέα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-20

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΜΒΑ ΔΙΠΑΕ ακαδ έτους 2020-2021 με έδρα τη Σίνδο (πρώην ΑΤΕΙΘ)

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμο. Δείτε εδώ.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΜΒΑ ΔΙΠΑΕ ακαδ έτους 2020-2021 με έδρα τη Σίνδο (πρώην ΑΤΕΙΘ)

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα είναι διαθέσιμο από τις 18 ΑΥΓ 2020 και μετά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜ 2019-2020

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ, Αλεξάνδρειο campus, 2019-2020

Στις ανακοινώσεις θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2019-20.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΜΒΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ με έδρα τη Σίνδο (πρώην ΑΤΕΙΘ) 2019-2020

Tα αποτελέσματα των εισακτέων για το ΠΜΣ ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ με έδρα τη Σίνδο (πρώην ΑΤΕΙΘ) 2019-2020 θα ανακοινωθούν αργά τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

ANAΡΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ 2019-2020

Κατεβάστε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του πρώην ΑΤΕΙΘ για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ (2)

Ανακοινώνεται ότι η ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒ 9 ΦΕΒ 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο νέο Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΤΕΙΘ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-18

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ 24 ΦΕΒ 2018

Πρώτη Καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ

Ανακοινώνεται ότι η ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒ 24 ΦΕΒ 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο νέο Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΤΕΙΘ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.

Πρόγραμμα εξετάσεων Eαρινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα έχει την τιμή να αναγορεύσει την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και στο σύνολό του το ΑΤΕΙΘ, είναι από τα καινοτομικότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλότατου επιπέδου. Ενδεικτικά, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

International Hellenic University (former Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki) - Department of Administration of Organizations, Marketing and Tourism- Post Graduate Studies - MSc of Business Administration (MBA)
  
 
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Economics & Business Administration

Department of Organizations Administration, Marketing and Tourism (former Business Adminbistration)