Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Ph.D

O Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο του internet marketing και του mobile marketing. Είναι ο συγγραφέας πολλών εργασιών που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών συνεδρίων στο Marketing και Guest Editor σε διάφορα ειδικά τεύχη που δημοσιεύτηκαν από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο ίδιο επιστημονικό πεδίο. Πήρε μέρος σε πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα ως ερευνητής. Υπηρετεί ως κριτής για τους οίκους ΙΕΕΕ, Emerald, Interscience, Taylor and Francis, Elsevier κ.ά.
   
Στοιχεία επικοινωνίας ΔΙΠΑΕ, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη
Δ/νση εργασίας: (+30) 2310 013245
  casim@mkt.teithe.gr
  http://casim.mkt.teithe.gr

Μαθήματα ΠΜΣ MBA του ΔΙΠΑΕ

Ο κ. Ασημακόπουλος διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (301) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (202) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις του κ. Ασημακόπουλου

C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, and C. Sarmaniotis, "Service quality of online transactions: the PayPal case", International Journal of Electronic Marketing and Retailing, vol. 9, no. 4, pp. 378-397, Jan. 2018. doi.org/10.1504/IJEMR.2018.094992

C. Assimakopoulos, I. Antoniadis, O. G. Kayas, and D. Dvizac, "Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities", Intl J of Retail & Distrib Mgt, vol. 45, no. 5, pp. 532-549, Apr. 2017. DOI: 10.1108/IJRDM-11-2016-0211

C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, C. Sarmaniotis, and C. K. Georgiadis, "Online reviews as a feedback mechanism for hotel CRM systems", Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol. 26, no. 1, pp. 5-20, Jan. 2015. DOI:10.1080/13032917.2014.933707

E. Papaioannou, C. Assimakopoulos, C. Sarmaniotis, and C. K. Georgiadis, "Investigating websites? e-CRM features in building customer relationships: evidence from Greece", International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 8, no. 4, pp. 320-338, Jan. 2014. DOI: 10.1504/IJIMA.2014.067659, Impact Factor: 3,2178

E. Papaioannou, C. K. Georgiadis, C. Assimakopoulos, and A. Manitsaris, "Maximization of users experience in websites: estimating the optimum size of the multimedia content", Electron Commer Res, vol. 14, no. 1, pp. 87-109, Mar. 2014. DOI: 10.1007/s10660-014-9134-7 Impact Factor: 1.553

C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, C. Sarmaniotis, M. Fidanyan, and C. K. Georgiadis, "Factors affecting attitudes towards smart phones: user's profile and proposed research model", International Journal of Technology Marketing, vol. 8, no. 3, pp. 238-253, Jan. 2013. DOI: 10.1504/IJTMKT.2013.055344

C. Assimakopoulos, C. Sarmaniotis, and E. Papaioannou, "Successful implementation of CRM in luxury hotels: determinants and measurements", EuroMed Journal of Business, vol. 8, no. 2, pp. 134-153, Jul. 2013. DOI 10.1108/EMJB-06-2013-0031

 

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/