Δημήτριος Φωλίνας, Ph.D

Ο Δρ. Δημήτρης Φωλίνας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Διαθέτει μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα σε ανώτατα ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού διδάσκει τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωση Αποθηκών, Προμήθειες και Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 150 διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, έχει συγγράψει 8 βιβλία και είναι υπεύθυνος έκδοσης σε άλλα δύο. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή διαχειριστής σε περισσότερα από 30 ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, ενώ την τελευταία πενταετία είναι αξιολογητής ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων όπως: SEE-ERA.NET PLUS, Attracting Leading Scientists to Russian Educational Institutions, Eurostars Programme, FRS-FNRS και προγραμμάτων της ΓΓΕΤ. Το κύριο γνωστικό του αντικείμενο είναι η Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εξής: Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες Logistics, Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη χρήση τεχνολογιών και πρακτικών Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Επιχειρείν.
   
Στοιχεία επικοινωνίας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, 60100, Κατερίνη
Δ/νση εργασίας: (+30) 2351020940
  (+30) 2351047860
  dfolinas@gmail.com
  http://logistics.teicm.gr/teik_eng/CV_Folinas.pdf

Μαθήματα MBA ΠΜΣ ΑΤΕΙΘ

Ο κ. Φωλίνας διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

Β ΕΞΑΜΗΝΟ και Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 401(Α) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

 

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/