Γεώργιος Σταλίδης, D.Eng. MSc., Ph.D

Ο Γιώργος Σταλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ και διδάσκει τα μαθήματα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ/κός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, έχει μεταπτυχιακό Μάστερ σε Αυτόματο Έλεγχο και Τεχνολογίες Πληροφορικής του UMIST Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικό σε τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και επεξεργασίας εικόνας από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ. Η επιστημονική του ειδίκευση είναι στις τεχνολογίες πληροφορικής για εξαγωγή και μοντελοποίηση γνώσης και την πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείριση και μοντελοποίηση δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας καθώς και οι διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έχει ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία σημάτων και εικόνων, στα πολυδιάστατα μοντέλα, νευρωνικά δίκτυα και συστήματα διαχείρισης γνώσης.
Στοιχεία επικοινωνίας  
Δ/νση εργασίας: ΔΙΠΑΕ, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη
  (+30) 2310 013246
  (+30) 2310 791184
  stalidgi@mkt.teithe.gr
  http://www.mkt.teithe.gr/en/faculty/permanent/gstalidis/

Μαθήματα MBA ΠΜΣ ΑΤΕΙΘ

Ο κ. Σταλίδης διδάσκει το μάθημα:
304(Α) Σύστημα Πληροφοριών Μάνατζμεντ και Διεθνούς Μάρκετινγκ

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις του κ. Σταλίδη

G. Stalidis, D. Karapistolis and A. Vafeiadis (2015), “Marketing decision support using Artificial Intelligence and Knowledge Modeling: application to tourist destination management”, Procedia – Social and Behavioral Sciences (2015) pp. 106-113, DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.118

G. Stalidis and D. Karapistolis (2014), “Knowledge discovery and computerized reasoning to assist tourist destination marketing”, International Journal on Strategic Innovative Marketing, Vol.01, pp 103-119, DOI: 10.15556/IJSIM.01.02.004

G. Stalidis and D. Karapistolis (2014), “Tourist Destination Marketing Supported by Electronic Capitalization of Knowledge”, Procedia – Social and Behavioral Sciences (2014) pp. 110-118, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.024
G. Stalidis (2013), “Discovering marketing rules for the tourist sector in visitor service quality surveys”, Journal of Marketing Vistas, Vol 3, No 2, pp 24-37.

G. Stalidis, C. Papadimitrakopoulos and T. Tsakiris (2012), «Web-based collaborative learning and knowledge sharing in informal business networks», International Journal on Integrated Information Management, vol.01, pp79-94, DOI: 10.15556/IJIIM.01.02.002.

G. Stalidis, D. Karapistolis (2012), “Data Analysis to support business planning: application to a novel internet radio business”, Data Analysis Bulletin, issue 13/12, pp. 59-72.

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/